Snödrottningorkidén (Coelogyne cristata) har sin utbredning i kalla och fuktiga områden i östra Himalaya och Vietnam. Den är en epifyt som växer på trädgrenar. Ordet epifyt betecknar växter som växer på andra växter.

Sitt svenska namn har snödrottningsorkidén fått genom att den blommar tidigt på våren innan snön har smält bort. Snödrottningorkidén blommar nu inne i Edvard Andersons växthus - trots att det är barmark ute!

Blommande snödrottningorkidé den 3 mars 2015. Foto: Mia Olvång
Blommande snödrottningorkidé den 3 mars 2015. Foto: Mia Olvång