Odlade tulpaner brukar delas in i 14 grupper som liljetulpaner, papegojtulpaner och sena, enkelblommiga tulpaner, beroende på odlingsursprung, blomningstid och utseende.

I vårväxtfacken vid Italienska terrassen har vi representanter från (nästan) alla grupper. De blommar mycket fint nu så passa på!

Det är Bergianska Trädgårdens vänner som varje år ger bidrag för att fylla löktrappan med tulpaner och även andra lökväxter för att förstärka vårblomningen.

Foto: Mia Olvång
Foto: Mia Olvång