Parkering

Angöring för färdtjänst, taxi och buss är Gustafsborgsvägen 4, 60 meter från ingången till Edvard Andersons växthus.

Det finns två handikapplatser på Bergianska trädgårdens parkering, den ena ligger bredvid parkeringsautomaterna, den andra ligger tio meter därifrån. Dessutom har Plantagen en egen handikappruta, tjugo meter från ingången till Plantagen. Stockholm parkering sköter denna parkering.
Stockholm parkering

Utomhus

Bergianska trädgården har kuperad terräng med bitvis stor väglutning. Vägarna är grusade. Längs Brunnsviken är det delvis brant lutning intill gångvägen i nordväst.

Det är endast huvudstråken som snöröjs och sandas på vintern.

Det finns parkbänkar på flera olika ställen i trädgården. Ett större antal parkbänkar finns framför Edvard Andersons växthus, innanför granhäcken vid Gamla orangeriet och vid Italienska terrassen.

 Tillgänglighetskarta över Bergianska trädgården (5284 Kb)

Karta över Bergianska trädgården

I Edvard Andersons växthus

Vi har en rullstol för utlåning i Edvard Andersons växthus. Det går bra att låna med den ut i trädgården mot att man lämnar någon ID-handling som pant.

Här kan du ladda ner ett dokument om tillgängligheten i Edvard Andersons växthus:

 Tillgänglighetsdokument Edvard Andersons växthus (640 Kb)

I Victoriahuset

Här kan du ladda ner ett dokument om tillgängligheten i Victoriahuset och bredvidliggande HWC:

 Tillgänglighetsdokument över Victoriahuset och bredvidliggande HWC (3060 Kb)

Toaletter för funktionshindrade

Det finns två toaletter för funktionshindrade, den ena finns i Edvard Andersons växthus och den andra ligger vid Victoriahuset. Toaletten som ligger vid Victoriahuset är öppen under sommarhalvåret, från april till sista oktober kl 06–22. Tillgänglighetsdokument kan laddas ner längst ner på denna sida.

Ytterligare en toalett finns i Gamla orangeriet restaurang och café.

Öppettider & priser