Palmhallen. Foto: Mia Olvång

Skolprogram med guide

Naturens Hus/Stora Gustafsborg
Naturens Hus lokal i Bergianska trädgården. Undervisning sker även utomhus och i växthusen.

Naturens Hus erbjuder en rad spännande skolprogram för förskolor, grund- och gymnasieskolor i Bergianska trädgården – om biologi, geologi och miljö. Även lärarfortbildningar erbjuds. Undervisningen sker utomhus i trädgården, i något av trädgårdens två växthus eller inomhus i Naturens Hus lokaler.

Målet är att sprida kunskap och känsla för naturen, väcka intresse för naturvetenskap samt skapa engagemang för miljöfrågor. I Bergianska trädgården finns en unik möjlighet att lära känna växterna och deras roll på jorden: om form och ekologi, om systematik och utbredning, till nytta och nöje.

Skolprogrammen presenteras här:

https://www.vetenskapenshus.se/bokning/skolprogram​ Under "Ämnen", välj "Biologi". (Nytt fönster öppnas till extern sida. Naturens Hus hör till Vetenskapens Hus som har Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan som huvudmän).

Bokning av skolprogram på tel 08-790 98 07, biologi@vetenskapenshus.se

Mer information om Naturens Hus ring 08-790 98 17.

OBS! Guidade visningar för trädgårdsskolor, folkhögskolor, högskolor och universitet – se våra sidor om Visningar och gruppbesök .
 

Gå på egen hand, utan guide

Skolklasser som på egen hand vill besöka något av trädgårdens två växthus måste förboka besöket för att undvika dubbelbokningar. Ange vid bokning om du vill betala mot faktura. Besök utomhus behöver ej förbokas och är gratis.

Klassavgift i Edvard Andersons växthus (på egen hand, utan guide)

Edvard Andersons växthus. Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Förskoleklass, grundskola, gymnasium (inkl. KomVux, YH, SFI och folkhögskola allmän kurs):

  • 350 kr, max 30 elever inkl. lärare eller
  • 175 kr, max 10 elever inkl. lärare

Folkhögskola (ej allmän kurs), högskola och universitet: vuxen entré 80 kr/person

Förskolor: Inträde 80 kr/vuxen + 5 barn gratis

Bokning tel 08-164642 eller e-post infoea@bergianska.se

Klassavgift i Victoriahuset (på egen hand, utan guide)

Victoriahuset. Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Förskoleklass, grundskola, gymnasium (inkl. KomVux, YH, SFI och folkhögskola allmän kurs):

  • 225 kr, max 30 elever inkl. lärare eller
  • 150 kr, max 10 elever inkl lärare

Folkhögskola (ej allmän kurs), högskola och universitet: vuxen entré 20 kr/person

Förskolor: Inträde 20 kr/vuxen + 5 barn gratis

Bokning e-post bokning@bergianska.se . Observera att Victoriahusets håller öppet maj-sept.

Växthusens öppettider och övriga prisuppgifter finns under Besök oss > Öppettider & priser.

Visa hänsyn

Bergianska trädgården är ett museum med värdefullt levande växtmaterial. Därför är det strängt förbjudet att plocka växter, frön eller annat i trädgården eller i växthusen.

Läraren ansvarar alltid för ordningen i sin klass, även under en guidad visning.
Picknick i Bergianska får endast ske på markerade platser i trädgården, se karta. Läs även våra besöksregler inför ert besök.