Skolklasser som på egen hand vill besöka något av trädgårdens två växthus måste förboka besöket för att undvika dubbelbokningar. Ange vid bokning om du vill betala mot faktura. Besök utomhus behöver ej förbokas och är gratis.

Klassavgift i Edvard Andersons växthus (på egen hand, utan guide)

Edvard Andersons växthus. Foto: Eva Dalin

 

 

Förskoleklass, grundskola, gymnasium (inkl. KomVux, YH, SFI och folkhögskola allmän kurs):

  • 350 kr, max 30 elever inkl. lärare eller
  • 175 kr, max 10 elever inkl. lärare

Folkhögskola (ej allmän kurs), högskola och universitet: vuxen entré 80 kr/person

Förskolor: Inträde 80 kr/vuxen + 5 barn gratis

Bokning tel 08-164642 eller e-post infoea@bergianska.se

Klassavgift i Victoriahuset (på egen hand, utan guide)

Victoriahuset. Foto: Eva Dalin

 

 

Förskoleklass, grundskola, gymnasium (inkl. KomVux, YH, SFI och folkhögskola allmän kurs):

  • 225 kr, max 30 elever inkl. lärare eller
  • 150 kr, max 10 elever inkl lärare

Folkhögskola (ej allmän kurs), högskola och universitet: vuxen entré 20 kr/person

Förskolor: Inträde 20 kr/vuxen + 5 barn gratis

Bokning e-post bokning@bergianska.se . Observera att Victoriahuset håller öppet maj-sept.

Växthusens öppettider och övriga prisuppgifter finns under Besök oss > Öppettider & priser.

Visa hänsyn

Bergianska trädgården är ett museum med värdefullt levande växtmaterial. Därför är det strängt förbjudet att plocka växter, frön eller annat i trädgården eller i växthusen.

Läraren ansvarar alltid för ordningen i sin klass, även under en guidad visning.
Picknick i Bergianska får endast ske på markerade platser i trädgården, se karta. Läs även våra besöksregler inför ert besök.