Kunskapsbank

Kunskapsbank

På dessa sidor publicerar vi olika informationsmaterial såsom utställningstexter, temakartor eller om någon speciell växt i Bergianska trädgården. Välkommen att läsa, ladda ner och skriva ut inför ett besök!

Förutom på denna sida, har vi även mycket annan information på vår hemsida. T.ex. om våra levande samlingar – växterna i de olika delarna av trädgården, men även om andra samlingar såsom herbarium, boksamling och föremål. Vi berättar också om Bergianska trädgårdens historia och byggnader.

 

Indisk lotus. Foto: Gunvor Larsson

Om att vara en botanisk trädgård

Här har vi samlat en lista på artiklar om hur vi som botanisk trädgård arbetar på olika sätt. 

Kottepalm. Foto: Sari Södergren

Landväxternas evolution

Under 2019–2020 erbjuder Bergianska trädgården ett varierat utbud av visningar och aktiviteter under temat "Landväxternas evolution". 

Under sommarhalvåret finns en promenadslinga i trädgården som presenterar utvecklingen av landväxterna, allt från mossor till blomväxter. 

Här publicerar vi material under året som har anknytning till temat. 

 

lavendel

Informationsmaterial om växter

Här finns informationsmaterial att ladda ner om växter från områden eller tidigare utställningar i Bergianska trädgården.

Systematiska avdelningens nio delområden. Illustration: Veronica Lendel

Kartor

Här finns olika tematiska kartor över områden i Bergianska trädgården, t.ex. Systematiska avdelningen och karta över nyttoväxter i Edvard Andersons växthus. 

KulTur

KulTur – spännande app om vårt kulturarv

Sverige har ett rikt kulturarv. Nu har arvet digitaliserats och samlats i en lekfull och utmanande app för barn och unga. Bakom appen står medlemsföreningen Svenskt Kulturarv. Förhoppningen är att det ska bli roligt och enkelt för barn och unga att lära om vår historia. Appen innehåller platser från norr till söder. En av platserna i appen är Bergianska trädgården.