Nu kan du med hjälp av karta ta en evolutionspromenad i Edvard Andersons växthus. Du hittar den invid entrén till Medelhavshallen, till vänster. Ta hjälp av kartan och se exempel på landväxter ur de olika växtgrupperna som finns idag – allt från mossor och ormbunkar till barrträd och blomväxter. Börja gärna med att läsa lite om evolutionen och de olika växtgrupperna på baksidan av kartan.

Upptäck små söta mosslummer, häftiga kottepalmer och mycket mer...

Kvastormbunke med gula sporgömmen. Foto: LG Reinhammar
Kvastormbunke med gula sporgömmen.
Foto: LG Reinhammar

 

Kottepalm. Foto: Sari Södergren
Kottepalm.
Foto: Sari Södergren

 

 

Till och med den 11 oktober finns även en evolutionsslinga utomhus.