Skolor

Skolor i Bergianska trädgården

Under ett år besöker många skolor Bergianska trädgården, allt från förskolor till universitet. Trädgården fungerar som en pedagogisk arena med utmärkta möjligheter att föra in växt- och naturkunskap i undervisningen.

Besöket i Begianska trädgården kan bokas med guide. I Edvard Andersons växthus kan man under hela året boka skolvisningar med olika teman. Visningar för skolklasser kan också bokas genom Naturens Hus. De har ett antal spännande skolprogram där undervisningen sker utomhus i trädgården, i något av trädgårdens två växthus eller inomhus i Naturens Hus.

Planeras ett gruppbesök utan guide till något av trädgårdens växthus skall besöket förbokas för att undvika dubbelbokningar.

Observera att Bergianska trädgården är ett museum med värdefullt levande växtmaterial. Därför är det strängt förbjudet att plocka växter, frön eller annat i trädgården eller i växthusen.

Läraren ansvarar alltid för sin klass, även under en guidad visning.

Picknick i Bergianska får endast ske på utmarkerad platser i trädgården.

 

Skolvisning i Edvard Andersons växthus. Foto: Sari Södergren

Skolbesök i Edvard Andersons växthus

Edvard Andersons växthus ger goda förutsättningar för en levande undervisning.

Skolbesök i Bergianska trädgården Foto: Elisabet Bergknut

Naturens Hus

Naturens Hus driver natur- och miljöpedagogisk verksamhet i Bergianska trädgården för skolklasser samt lärarfortbildning.

Medhavd matsäck/picknick

Utomhus är du välkommen att äta din medhavda matsäck. Det är tillåtet på parkbänkar och på kartan utmarkerade rastplatser. Regnskydd finns också. Eftersom vi har känsligt växtmaterial är det inte tillåtet att sitta var som helst i trädgården eller på ängsytor.

I Edvard Andersons växthus är caféborden avsedda för caféets gäster. Under lågsäsong har skolklasser möjlighet att äta medhavd matsäck på terrassen inne i växthuet efter visning, dock endast om överenskommelse har gjorts i förväg.