Privat fotografering

Fotografering och filmning för privat bruk är tillåten i både växthus och trädgården. Du är välkommen att publicera bilderna på webben i privat fotoalbum eller sociala medier, men du får inte använda dina bilder på annat sätt än som privatperson. Angående bröllopsfotografering, se nedan.

Skolarbeten

Elever som vill göra ett skolarbete om våra växter och fotografera i Bergianska trädgården är välkomna att göra det utan kostnad. Skolarbetet skall ha en tydlig koppling till botanik och/eller hortikultur. Skolan/eleven ska kontakta oss i förväg så att vår personal kan informeras om skolarbetet. Vid mer omfattande fotografering (mer än endast enstaka bilder) krävs tillstånd.

Fotografierna får endast användas inom ramarna för skolarbetet. Om skolan önskar använda materialet för annat ändamål krävs ny överenskommelse, vi tar alltid ut en avgift om fotografierna används i kommersiellt syfte, t.ex. för att marknadsföra skolans verksamhet.

Professionell fotografering

Vi har inte möjlighet att ta emot team för fotografering som inte ligger i linje med Bergianska trädgårdens uppgift dvs. att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur.

Fotografering för kommersiellt bruk t.ex. reklamfilmer, musikvideos, produktkataloger, modereportage, bröllopsfotograferingar etc. tillåts endast i undantagsfall och då mot en avgift. Avgiften startar på 5000 kr + timpenning beroende på projektets omfattning samt ev. andra omkostnader. Inkomsterna går till underhåll av trädgården. Det finns ingen tillgång till lokal för förvaring, sminkning etc.

Fotografering får endast ske med skriftligt tillstånd från trädgården och kontakt tas i god tid före via mail, se kontaktuppgifter till höger. Detta gäller såväl utomhus som i växthusen.

Regler

Observera att tillstånd för fotografering krävs för professionell fotografering och skolarbeten. 

  • Växtskyltar får inte flyttas.
  • Växtmaterial, anläggningar och gräsmattor får inte komma till skada.
  • I växthusen är det inte tillåtet att använda stativ.
  • Det är inte tillåtet att kliva i eller sätta upp stativ i planteringar då växterna är mycket ömtåliga.
  • En fotografering får inte hindra andra besökare.