Insektsfångande växt, formad som en kanna med ett öppet lock.
Foto: Lars Gunnar Reinhammar

Det finns ungefär 600 blomväxtarter som är insektsfångande, d.v.s. får en del av sin näring – framför allt kväve och fosfor – genom att fånga och bryta ner insekter. Vanligen finns de i näringsfattiga miljöer som t.ex. mossar. Charles Darwin var mycket fascinerad av insektsfångande växter och publicerade 1875 en nästan 500 sidor tjock bok med titeln ”Insectivorous Plants”. I boken möter man en Darwin full med experimentlusta, och han matar bokstavligen växterna med köttbitar för att se vad som händer!

Under visningen i Edvard Andersons växthus kommer vi att titta på olika insektsfångare, deras utseende och vilka fångstmetoder de använder, kryddat med kopplingar till de experiment och observationer Darwin gjorde för snart 150 år sedan.

Datum och tid: 5 oktober, kl 13-14

Plats: Edvard Andersons växthus, Bergianska trädgården

Pris: 80 kr i entré till Edvard Andersons växthus, entré inkluderar visning.

Obligatorisk föranmälan: Länk till föranmälan https://su.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/2604/?EventId=1377

OBS! På grund av det rådande läget med Covid-19 kan programpunkter ställas in eller ändras med kort varsel.