Jordgubbar

Visningen börjar med blomväxternas släktskap i fokus, i Systematiska avdelningen. Vi vandrar sedan vidare till Området för pollinations- och spridningsbiologi där bl.a. jordgubbar kan ge exempel på olika artbildningsprocesser och hur de har använts inom växtförädling.

Uppskattningsvis finns det ungefär 300000 arter av blomväxter. Genom nya molekylära analysmetoder har man fått mer kunskap om hur olika blomväxter är släkt med varandra, något Bergianska trädgården försöker illustrera genom Systematiska avdelningen

Men hur har det blivit så många arter? Ofta är artbildning en långsam process som tar tusentals år, t.ex. genom att olika delpopulationer separeras, t.ex. geografiskt, och utvecklas olika och blir reproduktivt isolerade från varandra. Det finns också en del evolutionsbiologiska processer som kan leda till snabb artbildning. I Området för pollinations- och spridningsbiologi kan man se exempel på detta, t.ex. hybridisering och mutationer.

Tid: torsdag 15 augusti, kl 13.00. Visningen håller på ca en timme.

Plats: Samling utanför Edvard Andersons växthus. 

Pris: 80 kr. Betalning sker direkt till guiden med kontanter, kort eller Swish. Biljetter börjar säljas 15 minuter innan visningen börjar. Ingen föranmälan.