Olika växters utbredningsmönster, växtgeografi, har länge intresserat botanister. Vissa växter finns bara i ett litet område, t.ex. en enda ö, medan andra är vittspridda och kan finnas i flera kontinenter. Människan har också introducerat många växter, för mat eller prydnad, till helt nya områden. Vissa införda arter har senare blivit svåra ogräs och allvarliga hot mot den inhemska floran (t.ex. jätteloka och jättebalsamin i Sverige). 

På denna visning går vi i några av Bergianska trädgårdens växtgeografiska områden och får reda på mer om växters utbredningsmönster, spridning och invasiva arter.

Tid: onsdag 22 augusti, kl 13

Plats: Samling utanför Edvard Andersons växthus. 

Pris: 80 kr, betalning sker direkt till guiden med kontanter, kort eller Swish. Biljetter börjar säljas 15 minuter innan visningen börjar.

Klot med blommor – i centrum står jorden som den blå planeten, med grönt för växterna och gult för solen som driver livet på jorden. Arrangerat av Växtsystematiska arbetslaget. Foto: Mia Olvång