På visningen får du bl.a. veta hur kottar är brandanpassade.

Visning i Edvard Andersons växthus med exempel på brandanpassning från Medelhavsområdet, Sydafrika och Australien.

Områden med Medelhavsklimat karakteriseras av långa, torra och heta sommarmånader. Skogsbränder uppstår lätt och skapar en dynamik i vegetationen. Växtarter i dessa områden har utvecklat olika strategier för att överleva bränder och många av dem är till och med beroende av att det brinner med jämna mellanrum för sin överlevnad. Brinner det för sällan missgynnas de, men brinner det för ofta och för starkt är det inte heller bra.

Datum: torsdag 23 april

Tid: kl 13

Plats: Edvard Andersons växthus

Pris: entré 80 kr inkluderar visning