Vad är fördelen med att vara en klättrare? I många olika vegetationstyper och växtfamiljer finns arter med långa, tunna stammar och ett slingrigt växtsätt. Gemensamt för dem är att de måste söka stöd från sin omgivning för att hålla sig uppe. En mängd olika varianter på klättermetoder har utvecklats till exempel klängen, klätterrötter och hakar.

Datum: 26 mars

Tid: kl 13

Plats: Edvard Andersons växthus

Pris: entré 80 kr inkluderar visning