En visning bland slingrande, klängande och klättrande växter i Edvard Andersons växthus.
Vad är fördelen med att vara en klättrare? I många olika vegetationstyper och växtfamiljer finns arter med långa, tunna stammar och ett slingrigt växtsätt. Gemensamt för dem är att de måste söka stöd från sin omgivning för att hålla sig uppe. En mängd olika varianter på klättermetoder har utvecklats till exempel klängen, klätterrötter och hakar.

Datum och tid: 30 mars, kl 13–14

Plats: Edvard Andersons växthus

Pris: 80 kr i entré, inkluderar visning.

Obligatorisk föranmälan: Begränsat antal platser, länk till anmälan publiceras här två veckor innan visningen.

OBS! Med anledning av Covid-19 kan programpunkter ändras eller ställas in med kort varsel.