Kjell Gustafsson, lärare, pedagog och erfaren slåtterkarl, lär dig att hantera en lie. Med individuell handledning. Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Tid: fredag 26 juni, kl 9.00-16.00

Anmälan och info:  Christina Ihrén, christina.ihren@sv.se, 08-679 03 75, www.sv.se/stockholm. Sista anmälningsdag 5 juni.

Plats: Bergianska trädgårdens våtmark

Pris: 975 kr

Våtmarken. Foto: Gunvor Larsson
Våtmarken. Foto: Gunvor Larsson