Vi uppmärksammar ormbunkarna – de gröna, sköna, fuktighetsälskande. I skuggan av de färggranna blommande växterna står de diskreta ormbunksväxterna. Hur lever de och hur förökar de sig?

Tid: onsdag 9 oktober, kl 13.00. Visningen håller på ca en timme.

Plats: Edvard Andersons växthus

Pris: Entré 80 kr, visningen ingår.