Int. dagen för biologisk mångfald, 22 maj 2018

Syftet med dagen är att väcka medvetenhet om den biologiska mångfalden och dess situation i världen idag, vilka utmaningar och hot som finns samt hur vi kan skydda den. Dagen har firats sedan år 2002. FNs arbete för att bevara vår biologiska mångfald startade vid Rio-mötet 1992 då konventionen för biologisk mångfald skrevs. I konventionen finns det tre viktiga mål: "bevarandet av den biologiska mångfalden", "ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna" och "ett rättvist utnyttjande av jordens resurser".

Ett av Bergianska trädgårdens huvudsyften är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald. Trädgårdens levande växtsamlingar består av tusentals arter. Under eftermiddagen kan du gå på flera olika visningar med Bergianska trädgårdens botanister. Då kan du lära dig mer om örters variationsrikedom, växter i tropisk regnskog och Makaronesien – en botanisk hotspot.

Tid: tisdag 22 maj. Visningarna startar kl 13, 14, 15 och 16 (se programmet).

Plats: Bergianska trädgården

Visningarna är gratis. För visningar inne i Edvard Andersons växthus betalas entré, 80 kr, vid inträdet.

Program i Bergianska trädgården

13.00 Makaronesien – en botanisk hotspot
30 min. Samling inne i Edvard Andersons växthus
De välkända turistmålen Kanarieöarna och Madeira är också hem för tusentals unika växtarter. Bland lavaklipporna växer drakblodsträd, murkottar och lyktpinnar. Varför finns de bara där och varför ser de ut som de gör?
Karin Martinsson, botanist, Bergianska trädgården
13.00 Tropisk regnskog – mångfald på flera nivåer
30 min. Samling inne i Edvard Andersons växthus
Den tropiska regnskogen är uppbyggd av en mångfald trädarter och på varje träd växer ett stort antal epifyter. De flesta träds kronor når en höjd på 30–40 meter och bildar ett tak. Genom detta sticker enstaka högre träds kronor upp och under växer mer skuggtåliga lägre arter.
Kerstin Kustås, botanist, Bergianska trädgården
14.00 Vem vill bo i en gammal ek?
60 min. Samling utanför Edvard Andersons växthus
Stora gamla ekar är viktiga livsmiljöer för många djur, växter och svampar. Kungliga nationalstadsparken, som sträcker sig från Ulriksdal till Djurgården, har globalt sett unikt många grova ekar. I Bergianska trädgården finns en av de nio ekar som Södertörnsekologerna djupinventerat och kallat för mångfaldsekar i Stockholmsområdet.
Britta Ahlgren, Södertörnekologerna
15.00 Världens barrträd
30 min. Samling utanför Edvard Andersons växthus
Inte bara gran och tall. I Bergianska trädgården finns många olika arter, följ med på en vandring och se mångfalden av barr och kottar.
Gunvor Larsson, botanist, Bergianska trädgården
15.00 Pärlbuske, trollsmultron samt en och annan tok
30 min. Samling utanför Edvard Andersons växthus
Rosväxterna, familjen Rosaceae, består av några tusen arter och uppvisar en stor mångfald i form och växtsätt – allt från små örter till buskar och träd. Följ med på vandring och kolla in våra rosväxter i den Systematiska avdelningen!
Lars Gunnar Reinhammar, botanist, Bergianska trädgården
16.00 Vad döljer sig under ytan? – Vattenguidning i Bergianska trädgården
60 min. Samling vid Victoriadammen
Med hjälp av håv upptäcker vi det som lever under vattenytan i Viktoriadammen. Vi letar efter dammens olika småkryp och andra spännande vattendjur. Kanske får vi också se några av dammens groddjur. Ta på stövlar och ta gärna med egen håv om du har. Både barn och vuxna är hjärtligt välkomna!
Stefan Lundberg, fristående biologikonsult och expert på livet i vattnet, guidar och berättar

 

Mer att göra i Nationalstadsparken:

Bergianska trädgården är en del av Nationalstadsparken som erbjuder ett rikt växt- och djurliv – mitt i storstaden.

Nationalstadsparken firar den biologiska mångfalden

Stockholms universitet med flera anordnar aktiviteter den 22 maj i området kring Frescati