På visningen får du bl.a. veta hur kottar är brandanpassade.

Datum: INSTÄLLT pga av rådande omständigheter med covid-19.

Visning i Edvard Andersons växthus med exempel på brandanpassning från Medelhavsområdet, Sydafrika och Australien.

Områden med Medelhavsklimat karakteriseras av långa, torra och heta sommarmånader då skogsbränder lätt uppstår och skapar en dynamik i vegetationen. Växtarter i dessa områden har utvecklat olika strategier för att överleva bränder. Många av dem är till och med beroende av att det brinner med jämna mellanrum för sin överlevnad. Brinner det för sällan missgynnas de, men brinner det för ofta och för starkt är det inte heller bra.