Foto: Astrid Fyhr.
Foto: Astrid Fyhr.

 

I år tvingas vi tyvärr att ställa in Ljusfesten på grund av det rådande läget med Covid-19. Ljusfesten vid Brunnsviken vill uppmärksamma det rika kultur- och naturliv i området som är en del av Kungliga nationalstadsparken och förmedla glädje och värme i en annars mörk årstid. Ljusfesten är ett årligt återkommande arrangemang initierat av Haga-Brunnsvikens vänner i samarbete med många aktörer i området. Den är ett tillfälle att uppleva Brunnsviken och dess omnejd med ljus, sång, båtturer och fackeltåg.