Inställd visning bland slingrande, klängande och klättrande växter i Edvard Andersons växthus.