Fyra bilder av höstlöv
Olika höstlöv bland annat japansk jyllenlönn, ek och vingbenved. Foto: Mia Olvång

 

Höstlövs-quiz

Vad vet du om växternas blad? Tipsrunda för hela familjen i växthuset.

Info

Tid: 30 oktober–7 november, måndag–fredag kl 11–16, helg kl 11–17

Plats: Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården

Pris: Två barn gratis med betalande vuxen 80 kr