Ett av Bergianska trädgårdens huvudsyften är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald. Trädgårdens levande växtsamlingar består av tusentals arter.

Under dagen kan du på egen hand gå en mångfaldspromenad i Bergianska trädgården. Promenadslingan har olika stopp som skildrar den biologiska mångfalden i området. En kartfolder kommer att finnas i Edvard Andersons växthus.

Inne i Edvard Andersons växthus ordnas Växtbingo, en familjeaktivitet för barn från 10 år och uppåt.

Varför firas Internationella dagen för biologisk mångfald?

Syftet med dagen är att väcka medvetenhet om den biologiska mångfalden och dess situation i världen idag, vilka utmaningar och hot som finns samt hur vi kan skydda den. Dagen har firats sedan år 2002. FNs arbete för att bevara vår biologiska mångfald startade vid Rio-mötet 1992 då konventionen för biologisk mångfald skrevs. I konventionen finns det tre viktiga mål: "bevarandet av den biologiska mångfalden", "ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna" och "ett rättvist utnyttjande av jordens resurser".