Ett av Bergianska trädgårdens huvudsyften är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald. Trädgårdens levande växtsamlingar består av tusentals arter.

Under dagen kan du på egen hand gå en mångfaldspromenad i Bergianska trädgården. Promenadslingan har 15 stationer som skildrar den biologiska mångfalden i området. Vänligen visa hänsyn till andra besökare genom att hålla två meters avstånd till andra personer. En kartfolder finns att hämta i Edvard Andersons växthus.

När: Internationella dagen för biologisk mångfald firas varje år den 22 maj. 

 

Kragjordstjärna Geastrum michelianum, stort treblad Trillium grandiflorum och mistel Viscum album.
 

Varför firas Internationella dagen för biologisk mångfald?

Syftet med dagen är att väcka medvetenhet om den biologiska mångfalden och dess situation i världen idag, vilka utmaningar och hot som finns samt hur vi kan skydda den. Dagen har firats sedan år 2002. FNs arbete för att bevara vår biologiska mångfald startade vid Rio-mötet 1992 då konventionen för biologisk mångfald skrevs. I konventionen finns det tre viktiga mål: "bevarandet av den biologiska mångfalden", "ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna" och "ett rättvist utnyttjande av jordens resurser".