Ett av Bergianska trädgårdens huvudsyften är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald. Trädgårdens levande växtsamlingar består av tusentals arter. Under eftermiddagen kan du gå på visning med Bergianska trädgårdens botanister. Forskare från Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet kommer att hålla korta föredrag. Dessutom ordnas Växtbingo i Edvard Andersons växthus för barn, från 10 år och uppåt.

Program tisdag 22 maj

Kl 13 Botanistens val – tre parallella visningar i Bergianska trädgården

Kl 14–16 håller tre forskare korta föredrag i Naturens Hus (föreläsare och titlar publiceras här inom kort).

Visningar och föredrag är gratis. Entréavgift till växthusen.

Varför firas Internationella dagen för biologisk mångfald?

Syftet med dagen är att väcka medvetenhet om den biologiska mångfalden och dess situation i världen idag, vilka utmaningar och hot som finns samt hur vi kan skydda den. Dagen har firats sedan år 2002. FNs arbete för att bevara vår biologiska mångfald startade vid Rio-mötet 1992 då konventionen för biologisk mångfald skrevs. I konventionen finns det tre viktiga mål: "bevarandet av den biologiska mångfalden", "ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna" och "ett rättvist utnyttjande av jordens resurser".