Program

Kommande och aktuella programpunkter

Bergianska trädgården har ett brett och varierat utbud av utställningar och programdagar, visningar och specialvisningar. Inte bara under sommarhalvåret utan även under höst, vinter och vår.

Öppna visningar i Edvard Andersons växthus

Varje söndag kl 13.00 hålls en guidad visning i Edvard Andersons växthus.

Enda avgift för sådana visningar är betald entré á 60 kr.

Samling inför visningar

För visningar i Edvard Andersons växthus och Victoriahuset:
Samling i respektive växthus

Visningar utomhus:
Samling vid informationstavlan intill parkeringen vid norra huvudentrén, Veit Wittrocks väg 10, se kartan.

Programblad för 2014