Karta över Bergianska trädgården
Karta över Bergianska trädgården 2021. Illustration: Veronica Lendel
kartsymboler

 

Besöksadress, taxi- och färdtjänstangöring, parkering
Gustafsborgsvägen 4