• Att plocka växter, frukt och frön är absolut förbjudet, eftersom vi är beroende av våra fröer för framtida sådder och p.g.a. restriktionerna i konventionen om biologisk mångfald samt att växterna utgör våra samlingar som vi vill kunna visa! Alla växter utomhus och inomhus är att betrakta som museiföremål.
  • Av hänsyn till andra besökare och det ömtåliga växtmaterialet är det inte tillåtet att cykla, fiska, grilla, bada, spela boll eller liknande.
  • Använd endast parkbänkar och på kartan utmarkerade rastplatser för medhavd picknick. Övriga gräsytor får endast beträdas för att betrakta 
trädgårdens växtsamlingar. Var i så fall försiktig. Gräsmattorna är känsliga då t.ex. lökar är planterade på flera ställen.
  • Det är inte tillåtet att bre ut yogamattor, filtar eller liknande på våra gräsytor, då växtmaterialet, t.ex. lökväxter är känsliga. För picknickplatser, se länk i föregående punkt. 
  • Använd inte våra träd som träningsredskap eller för att klättra i!
  • Observera att en del växter är giftiga att äta eller kan ge hudirritationer.
  • Fotografera gärna, men bara som privatperson, för privat bruk. Mer information om fotografering i Bergianska trädgården finns här.
  • Hundar måste hållas kopplade.
  • Det är inte tillåtet att ta med hund in i växthusen.
  • Det är inte tillåtet med bröllop eller bröllopsfotografering i trädgården.