Bergianska trädgården

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården

Välkommen till Bergianska trädgården – ett museum för levande växter

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård med två innehållsrika växthus, Edvard Andersons växthus och Victoriahuset. Här finns växter från hela världen, som Medelhavsområdet och tropikerna. Trädgården är naturskönt belägen vid Brunnsvikens strand i norra Stockholm.  Förutom hundratals träd- och buskarter, stora gräsytor med blommande örter finns växtsystematiska kvarter där man ser hur växter är släkt med varandra, växtgeografiska områden samt en frodig frukt- och bärträdgård. En plats för kunskapsinhämtning, inspiration och rekreation.

Målarborste blommar

Borsten blommar

Titta in i Edvard Andersons växthus så hittar du den praktfulla målarborsten som nu är på väg att slå ut.

arbeta i Bergianska trädgården

Lediga tjänster

Stora delar av Bergianska trädgården drivs av Stockholms universitet, andra delar drivs av Kungliga Vetenskapsakademien. Just nu söker vi en ekonomi-och personalhandläggare med anställning vid Stockholms universitet samt en säsongsanställd trädgårdsmedarbetare.

Information med anledning av corona

Information med anledning av coronaviruset

Bergianska trädgården har vidtagit en rad åtgärder med anledning av Covid-19.

Järnvägskorsning med bommarna nere

Ny planskild korsning vid Bergianska trädgården

Efter många års utredning är det snart slutväntat vid järnvägsbommarna in till Bergianska trädgården. Den olycksdrabbade plankorsningen ersätts med en planskild korsning söder om Grindstugan.