Bergianska trädgården

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bergianska trädgården

Välkommen till Bergianska trädgården – ett museum för levande växter

Bergianska trädgården är en botanisk trädgård med två innehållsrika växthus, Edvard Andersons växthus och Victoriahuset. Här finns växter från hela världen, som Medelhavsområdet och tropikerna. Trädgården är naturskönt belägen vid Brunnsvikens strand i norra Stockholm.  Förutom hundratals träd- och buskarter, stora gräsytor med blommande örter finns växtsystematiska kvarter där man ser hur växter är släkt med varandra, växtgeografiska områden såväl som frodiga köksväxtland, örtagård och frukt- och bärträdgård. En plats för kunskapsinhämtning, inspiration och rekreation.

Information med anledning av corona

Information med anledning av coronaviruset

Edvard Anderssons växthus har öppet. För att minska spridningen av Covid-19 i samhället har vi vidtagit en rad försiktighetsåtgärder.

Solandra longiflora blommar i Edvard Andersons växthus

Trumpetformade blommor, stora som knytnävar

Solandra longiflora blommar nu i växthuset. Denna västindiska klätterväxt har fått sitt namn efter Linnélärjungen Daniel Solander.